thfast1pg

Think Fast Game

Игра Мисли бързо

Клиент: СИБанк

Продукт: ипотечни кредити

Целта е промоция на ипотечните кредити по забавен начин, който да покаже решението да се избере СИБАНК като лесна стъпка, за която не трябва да се мисли дълго. На промоционален сайт е изработена играта “Мисли бързо”, която представлява отговори на лесни въпроси. Отговаря се с да или не- анимирано като кимане с глава. Въпросите са предметно свързани с идеята за дом, къща. Точките зависят от процента правилни отговори за ограничено време.

http://demo5.icygen.com/sales/view_dir.php?dir=project112&show=5&id=112