fakenews1

Viral fake news portal Dobrutro

Second place in the category Internet advertising at the 2006 contest BG Site 

Client: CIBank

Product: Mortgages with new conditions

The target group are people aged 25-35 for whom Internet is the main news source. This Viral campaign uses a false news portal, where users may customize ready “news” texts about their friends and send them links. “Real news is that CIBANK have new terms on their mortgages” is announced when the joke is disclosed.

Results:

About 1,700,000 total visits for about a year, making it the most successful viral campaign in Bulgaria at its time.

 

—————————————————————

Второ място в категорията „Интернет реклама“ на конкурса БГ Сайт за 2006.

Клиент: СИБанк

Услуга: Жилищни кредити с нови условия

Целта на кампанията е да промотира  новите условия на ипотечните кредити на СИБАНК по оригинален начин при много конкурентен пазар. Целевата група са работещи хора около и над 25г, които чрез интернет обменят най-интересните за тях новини и линкове. Вирусната кампания се базира на портал за фалшиви новини, наречен www.dobrutro.com. Той има  2 части- видима, която имитира истински портал и бек-енд за създаване на новини. Потребителите разполагат с 19 текста за избор, в които могат да попълват имена и данни за обекта на шегата. Генерираната новина се вижда на уникален линк, който може да се разпространява по всякакви начини. След клик върху новината се отвежда към разкриване на шегата. Обвързването с продукта е с изречението: Истинската новина е, че СИБАНК има нови условия по ипотеките. Страниците са брандирани и съдържат банери за ипотеките, на бек-енд сайта има и секция за тях.

Резултати:
Посещенията за една година са около 1,700,000., което я прави най-успешната вирусна кампания за България към момента на актуалността й.
http://demo.icygen.com/sibank_viral/