bulstrad1

Express your civil liability online

Изрази гражданската си отговорност онлайн

Клиент: ЗД Булстрад

Продукт: Онлайн застраховка Гражданска отговорност

Промоция на онлайн застраховането за Гражданска отговорност на Булстрад. Всички, които се застраховат онлайн, даряват част от полицата за изграждането на светофари покрай предложени от тях училища. Идеята е да се вникне в смисъла на задължителната застраховка- тя е отговорност към другите на пътя.

Резултати не са отчетени, т.к. медиа планирането и закупуването е извършено от друга агенция.

http://demo.icygen.com/otgovornost/