furnish2

“Furnish your home and invite friends” Game

Обзаведи дома и покани приятели

Клиент: СИБанк

Услуга: Потребитески кредит

Целта е идеята на офлайн кампанията „Ще черпиш!- Не, банката ще черпи!” да се развие и в онлайн игра. Продуктът е потребителски кредит, използван най-често за обзавеждане на дома. Задачата в играта е да се комбинират части от канапета според цвета и формата им, за да се образуват възможно най-дълги канапета, на които ще се настанят гостите. Всяка част има цена и играещият има фиксиран бюджет. Колкото по-дълго е канапето, толкова повече точки се получават. Играта е логическа и аритметична, комбинирана с привлекателен дизайн.
Резултати:
• Играта е онлайн за месец и половина.
• Трафикът се генерира от Flash банери и директна имейл кампания.
• Конвесия – 25% от посетителите са се регистрирали да играят
• Мултилевъл – 30% ефективност (изпратени мейли от сайта спрямо посещения от тях)