ypocomics1

Photocomics “The Ypothetical Adventures of Itso-the Hypothesis”

Фотокомикс Ипотетичните приключения на Ицо Хипотезата

Клиент: СИБанк

Продукт: Ипотечен кредит

Целта е да се създаде онлайн кампания, която да подкрепя комуникацията офлайн под слогана „Хипотетично- всяка друга банка, ипотетично- СИБАНК” и да се ползва героят на Христо Мутафчиев по оригинален начин на високо конкурентния пазар на ипотеки Създаден е онлайн фотокомикс, представящ 3 типични ситуации за хората, търсещи нов дом, базирани на три основни факта за целевата група: 1. Желанието да имат дом, който отговаря на стандарта им на живот 2. Необходимостта да живеят самостоятелно от родителите си и 3. С ипотечен кредит имат възможност на избор на имоти. Героят е наречен „Ицо Хипотезата”, а серията комикси – негови приключения.

Разпространението на комикса става само чрез имейл кампания до базите данни н СИБАНК, натрупани при други кампани.