sachi1

“Have a lucky flirt with Sachi” Love poems generator

Успех във флирта със Сачи

Агенция: ICYGEN

Клиент: БЕЛЛА България

Продукт: кренвирши Сачи

Целта е да се подкрепи и развие флирт идеята от ТВ спота за любовта между двамата герои – машината за hot-dog Мери и ръкохватката Сачко. Продуктът са кренвиршите Сачи, като на сайта има информация и за търговската промоция. Създаден е генератор за любовни поеми, който създава уникални поеми около 4 думи, попълнение от потребителя. За да имат стиховете смисъл, попълнените думи трябва да отговарят на прости въпроси, например Къде, Поемите винаги са уникални, защото се образуват от комбинацията на двустишия на случаен принцип с избор от над 90 заложени.  Крайният резултат е картичка с поема, която може да се редактира и/или изпраща. ТВ рекламата се излъчва на Начална страница.
Резултати
• 24 дни с банери, Среден CTR – над 1%.
• Посещения от банерите –  7,130:
• Общо посещения – увеличение +89% до 13,660
• 1,050 посещения от имейл покани (мултилевъл)
• Създадени са 7,600 картички, изпратени 9,450 пъти
• Конверсия- 56% от посетителите са създали картички
• Средно време на сайта: 3:14 minutes.