flora1

Quiz for a Healthy Diet

Third place in the category Internet advertising at the 2006 contest BG Site 

Agency: ICYGEN

Client: Bella Foods Bulgaria

Product: Flora dietary margarine

The campaign promoted the new diet margarine Flora as a quality product for a healthier diet. The promo website featured an interactive quiz that helped users evaluate their knowledge and habits with regard to a balanced diet. The results of the quiz included personalized tips for diet improvements plus arguments to include Flora.

Results:

CPM banners CTR: 0,77%.

29,817 unique visitors.

9,421 total registered users

2,848 registered after an email invitation from friend

17.274 quiz completions

—————————————————-

Трето място в категорията „Интернет реклама“ на конкурса БГ Сайт за 2006.

Агенция: ICYGEN

Клиент: БЕЛЛА  България

Продукт: диетичен маргарин Флора

Кампанията цели промоция на новия диетичен маргарин Флора като висококачествен продукт и асоциирането му със здравословно хранене.

Идеята представлява промо сайт с интерактивен тест, който помага на потребителите да оценят знанията и навиците си за балансирано хранене и здравословна диета. След попълването на теста съветите за подобряването на режима се комбинират с аргументи защо да се включи Флора в диетата. Вградена е мултилевъл система за покана на приятели също да попълнят теста.

Резултати:

  • 30 дни стандартни банери в специализирани портали
  • 3,147,783 импресии
  • CTR: 0,77%.
  • 29,817  уникални посетители.
  • 9,421 регистрирани участници, 2,848 от тях от имейл покана
  • 17,274 попълвания на теста

http://demo.icygen.com/bella/