Game01 02

“Show your competence on Internet safety rules” Game

Клиент: международен проект Interact Online чрез Фондация Асоциация Анимус

Проект: серия от три игри за онлайн безопасност при деца и намиране на работа в интернет при подрастващи

Формат: съгласно изискванията на InteractOnline.eu e използван Power Point изходен формат, на чиято база са създадени Flash игри.