03 10 Pravila 01

“10 Rules for My Online Safety” Brochure

Клиент: InteractOnline.eu чрез Фондация Асоциация Анимус

Проект: Серия от печатни брошури за онлайн безпоасност на деца и подрастващи