02 Plan za urok 01

“Plan for Online Safety Class” Brochure

Клиент: InteractOnline.eu чрез Фондация Асоциация Анимус

Проект: Серия от печатни брошури за онлайн безпоасност на деца и подрастващи