01.Vazpitatel 01

“Be a modern educator” Brochure

Клиент: InteractOnline.eu чрез Фондация Асоциация Анимус

Проект: Серия от печатни брошури за онлайн безпоасност на деца и подрастващи