banks 2.1

Banks-Institutions or Banks-Friends?- Part 2/ .net MAGAZINE vol. 190 (in BG)

banks 2.1

Банкови институции или банка-приятел

Сравнителен анализ на началните страници на уебсайтовете на водещи български банки

Списание .net, брой 190, юни 2009г.

Втора част

В предишния брой ви представих сравнителен анализ на сайтовете на Уникредит Булбанк, Райфайзен банк, Обединена Българска Банка и Societe Generale Експресбанк. Сега предлагам на вниманието ви втора част, която включва сравнение на началните страници на още 3 български банки, като критериите остават навигация, идентифициране на потребителите и рекламни възможности.

Критерии за сравнение

На база типичните изисквания от брифовете на банките, предлагам следните критерии за оценка на съдържанието, дизайна и информационната архитектура на началните страници на избраните банкови сайтове:

1. Навигация, брой менюта и разположението им – как е разделено тематично съдържанието на сайта между менютата и как е разположена навигацията в дизайна;

2. Идентифициране от потребителя на подходящите за него услуги – доколко потребителят веднага може да се ориентира в информацията и да се насочи към услугите, които са предназначени за него;

3. Имиджови и рекламни елементи – какви полета са заети с рекламни послания  (банери и портлети) и как са акцентирани определени услуги и/ или продукти.

Доброто дизайнерско решение за тези елементи би следвало да спомогне както за имиджовото позициониране на банката, така и за увеличаване на ползите за потребителите от информацията в сайта.
Избраните банкови сайтове за втората част на benchmark анализа

Първа инвестиционна банка – това е най-големият рекламодател сред всички български банки, която наскоро обнови сайта си;

Централна кооперативна банка – също голяма българска банка, която е част от българска финансова група и през миналата година също обнови уебсайта си;

Д банк – въпреки, че тази банка не е в топ 10 на българските банки, тя е 100% чуждестранна собственост, а сайтът й беше обновен преди няколко месеца и е много добре структуриран.

Първа инвестиционна банка –  http://fibank.bg/

Въпреки, че е натоварен с доста информация и рекламни полета, сайтът се отличава с подреден дизайн, който позволява бързо ориентиране в съдържанието.

1. (+) Основното меню определя трите целеви групи клиенти на банката и при клик върху избран таб, секцията се зарежда като микро сайт за тази клиентска група.

(+) Останалите две менюта – корпоративното и помощното, са отделени на типичните си места, съответно, в най-горната и в най-долната част на страницата.

(-) При положение, че съдържанието на цялата начална страница се променя при избор на клиентска група в менюто и така се създава усещането за три отделни микро сайта, би следвало да има истинска начална страница, която да съдържа обща информация за трите групи клиенти. В момента такава липсва и сайтът се зарежда с началната страница за секция частни лица, което подвежда за целите и съдържанието на сайта.

(-) Помощното меню в дъното на сайта нито дублира на 100%, нито е изцяло различно от корпоративното меню най-отгоре, което също обърква. Двете менюта предлагат около 50% еднакви линкове, но и без видима логика, се различават в останалите.

(-) Би следвало да има по-голям акцент върху онлайн банкирането като най-ползваната онлайн услуга, а не офлайн контакта с телефонен оператор.

2. (+) От падащото меню потребителите могат да изберат директно групата продукти, която го интересува. Допълнително, изведените линкове в портлетите дават бърз достъп до избрани услуги и продукти.

(-) Съдържанието на началната страница за всяка клиентска група не е последователно свързано с продуктите и услугите в падащото меню за нея. Например, за частни лица имаме 8 услуги/ продукти в падащото меню, а в страницата се появяват 3 портлета с между 4 и 8 линка всеки, а и самите портлети имат заглавия.

3. (+) Промоционалните оферти са разделени съгласно групата клиенти, като могат да се зареждат по 4 различни предложения.

(-) На практика, рекламният банер функционира като галерия на тези 4 предложения, но навигацията не е особено добра. Например, ако ме интересува продукта „Депозит в долари”, при преминаване с мишката върху таб’а виждам малка картинка за него. Ако кликна на картинката, тя единствено се появява в големия банер. За да видя самия продукт, трябва да кликна повторно.

По-елегантно решение би било да се избегне необходимостта от 2 клика, като показването в банера се автоматизира или е на mouse-over без малките картинки, които нямат информационна стойност. Все пак, това е реклама и не е редно да искаме потребителите да полагат усилия, за да я видят.

Централна кооперативна банка http://www.ccbank.bg

Дизайнът на началната страница на този сайт предлага елегантен баланс между информационно и рекламно съдържание, като се комбинират изчистена навигация, рекламни портлети и банери и бързи линкове към справочна информация и онлайн инструментите.

1. (+) Цялата навигация е съсредоточена в лявата колона с разгъване надолу на второ и трето подниво на менюто в рамките на полето, като в началото са двете основни групи потребители, следвани от справочни линкове. Изнасянето на менюто по този начин наподобява съдържание на сайта и силно улеснява навигацията.

(+) Корпоративното меню е на типично и видимо място в началото страницата, но подравнено вдясно, в опозиция на продуктовото.

(-) Подобно изнасяне само в една колона вляво на цялата навигация води до удължаване на вертикалния скроп, когато се отворят 3 или повече секции до второ и трето ниво. При разгъване на менюто надолу страницата се презарежда изцяло, като се губи визуалната връзка кой линк си отворил.

2. (+) Спазен е клиентски-центричния подход, при който клиентите са разделени на 2 групи – физически лица и фирми, а услугите и продуктите са разпределени в менюто между тях и са поставени на водещо място (лявата навигация е с най-голяма тежест по принцип).

(+) Много добре е акцентиран входа към онлайн банкирането, като е изнесен в портлет в главното меню.

3. (+) В централната част на страницата е отделено пространство за голям имиджов банер, допълван от два портлета за актуални оферти и един продуктов банер.

(+) „Горещите оферти” са само 2 и заедно с единствения продуктов банер ограничават показването до 3 наистина актуални и изгодни предложения.

Д Банкhttp://www.dbank.bg/

Въпреки, че Д Банк е сравнително малка банка, уебсайтът й отговаря на най-съвременните изисквания за клиентски-ориентирана структура, при която за двете основни групи клиенти са разработени секции за услуги и продукти, подобни на микро сайтове.

1. (+) Навигацията е хоризонтална, като цветово са разграничени първо и второ ниво на главното меню, а корпоративното меню е отделено като второстепенно.

(+) При избиране на клиентска група в основното меню – индивидуални или корпоративни клиенти – се зареждат портални странници с портлети на услугите и продуктите за всяка група, които отговарят изцяло на второто ниво на менюто.

(+) Традиционните онлайн инструментите са отделени в портлет, който присъства на всички главни страници.

2. (+) Основната тема в главното меню са продуктите, като към двете главни групи клиенти – индивидуални и корпоративни – са добавени отделни секции за още две големи групи услуги – европейски програми и инвестиционни.

(+) Фокусът върху двете целеви групи клиенти е видим и от двата портлета в центъра на страницата, в които с линкове са изведени всички услуги, съответстващи на второ ниво на главното меню.

(+) Онлайн банкирането е акцентирано с изнасяне вдясно от главното меню.

3. (+) Имиджов банер заема най-видимата част от страницата, като има позиции за още три продуктови банера.

(+) Създадена е специална секция в главното меню – Промоции – за публикации на най-актуалните предложения.