reno1

“Guess the brand of this exquisite automobile” Teaser

Познай марката на автомобила

Клиент: Рено България

Продукт: Рено New Laguna


Целта на кампанията е да анонсира пускането на новият модел на Рено New Laguna като акцентира върху предимствата му. Също, цели се генериране на трафик към адаптирания за България сайт на модела. Избраният формат е микросайт с тийзър тест, в който след отговор на 5 подсказващи въпроса, фокусирани върху предимствата на Лагуната, потребителите попълват предположенията си за марка и модел. За да разберат дали за познали, се пренасочват към новия сайт на автомобила.
Резултати:
  • Общо посещения: 22 274, уникални 19 692
  • Регистрирали се с отговор: 3 755 или 19% от уникалните посетители
  • 78.64% от регистрираните са мъже
  • 68% дават вярно предположение за марката Рено
  • 65% познават и модела New Laguna
  • Средно време на сайта: 0:55 минути