technopolis1

“The most original romantic idea” Competition

Конкурс Наа-оригинална романтична идея

Клиенти: ТЕХНОПОЛИС & МТЕЛ

Продукти: телефон NOKIA 7500 с МТЕЛ пакет

Целта на кампанията е да промотира телефоните NOKIA 7500 с МТЕЛ пакети, които се продават в Технополис, по запомнящ се начин, обвързан с празника на влюбените и насочен към публика 16+ години.
Конкурсът  е за кратко текстово описание на романтична идея за празника с добавена снимка и се гласува от публиката. Авторите на идеите могат неограничено да канят приятели да гласуват за идеите им, а авторите на първите 3 идеи с най-много гласове заедно с 2ма най-активни участници получиха NOKIA 7500.

Резултати:

  • Продължителност три седмици: 22.01. – 16.02.2008
  • Източници на трафик:
o CPM банер кампания – 28%
o Мултилевъл Покани приятел да гласува за теб – 72%; 6 744 изпратени имейла от сайта
  • 375 изпратени идеи, само 68 или 19% от тях са допуснати за участие
  • 02:55 минути средно време на сайта на потребител
  • 85% от регистриралите се са на възраст 25 – 49г.