ubb4

“Save time + Win a free lunch” – Online time calculator

Спести време + Спечели обяд – онлайн калкулатор

Клиент: ОББ

Услуга: Онлайн банкиране

Целта на кампанията е да промотира онлайн банкирането на ОББ, като покаже какви операции са възможни с него, как се активира и се наблегне на спестеното време.
Идеята е спестеното време от банкови операции да се използва за обяд, като се базира на калкулатор, чрез който се сравнява необходимото време за обслужване офлайн и за същите операции онлайн. Кампанията насърчава потребителите да попълват какви услуги ползват месечно, като след калкулиране на спестеното време могат да се регистрират за ваучер за обяд от ОББ. Ако потребителят е клиент на ОББ, той се пренасочва към формата за активиране на онлайн банкирането.
Резултати:
  • Източници на трафик:
oСРМ банер кампания – 44% със среден CTR 0.11%
oПовторни посещения, вирусен ефект – 56%
  • Общо посещения : 7 885
  • Регистрирани потребители за ваучери: 342
  • Брой използвания на калкулатора: 701