kmgame5 (1)

“Improve the office work” Game

Игра Подобри работата на офиса

Клиент: Коника Минолта България

Продукт: мултифункционалното устройство bizhub

Целта на кампанията е да промотира предимствата и качествата на мултифункционалното устройство bizhub като универсален офис асистент и да таргетира средни и малки офиси.
Решението е промо сайт с интерактивна игра и опция да се изпращат картички с героите в нея. Играещият е в ролята на мениджър, който виртуално се среща с петима служители и разговаря за офис нуждите им. Героите и техните изисквания са асоциирани с конкретни функции на устройството – бързина, екологичност, пълноцветност, иновативност и т.н. След всеки разговор играещият препоръчва какво да се направи за да се решат поставените проблеми, а на финала bizhub се обвързва с всички необходими подобрения.

Резултати:

  • Продължителност: 07.05.– 23.05.2008
  • Общо посещения: 2,370
  • Източници на трафик:

o СРМ банери – 71%, при среден CTR 0.24 %
o Мултилевъл и други – 29%

  • Изиграни игри 2,205 или 93% спрямо всички посещения
  • Изпратени картички от сайта: 247 или 10% спрямо всички посещения
  • Средно време на сайта: 03:14 минути

И публикацията ми в списание .net за кампанията