banks 1.1

Banks-Institutions or Banks-Friends?- Part 1/ .net Magazine (in BG)

banks 1.1

Банкови институции или банка-приятел

Сравнителен анализ на началните страници на база навигация, дентифициране на потребителите и рекламни възможности

Списание .net, брой 189, май 2009г.

Benchmark подходът

Бенчмаркингът или „сравнение с най-добрите” е процес на сравнителен анализ, който се използва и в уеб дизайна за оценка на различни аспекти на работата на даден онлайн бизнес модел. Той е задължителен процес в разработката на всеки уебсайт, за да може да се изследват водещите образци в дадена индустрия и да се приложат при създаването му

Банковият сектор е един от най-консервативните, но за сметка на това, е и с изразено международно участие, поради което бихме могли да очакваме добри дизайнерски решения, които да поставят стандартите в изработката на финансови сайтове и сайтове за услуги в други индустрии.

Поради ограничеността на формата, бенчмарк анализът в настоящата статия ще се съсредоточи само върху сравнение на началните страници на порталите на четири водещи български банки, като ги оцени на база няколко параметъра, с фокус върху потребителските интереси и ползваемостта.

Избраните банкови сайтове

Уникредит Булбанк – това е най-голямата българска банка, част от Уникредит Груп, Въпреки, че банката е в процес на обновяване на сайта си, интересно е все пак какъв модел се поддържа към момента.

Райфайзен банк – тук интересното е, че сайтът е разработен съгласно актуалните корпоративни изисквания на Райфайзен Интернешънъл за структура и съдържание на сайтовете на групата.

Обединена Българска Банка – освен водеща банка, ОББ притежават и най-награждавания сайт в категория Финанси за изминалата 2008 година – сайт на публиката на фестивала „Медиа микс” и на наградите на Българската уеб асоциация.

Societe Generale Експресбанк – този сайт беше наскоро обновен (2008) съгласно международните стандарти и изисквания на групата, с оптимизран и доста подобрен дизайн.

Критерии за сравнение

1. Навигация, брой менюта и разположението им – как е разделено тематично съдържанието на сайта между менютата и как е разположена навигацията в дизайна

2. Идентифициране на потребителя на подходящите за него услуги – доколко потребителят веднага може да се ориентира в информацията и да се насочи към услугите, които са предназначени за него.

3. Имиджови и рекламни елементи – какви полета са заети с рекламни послания  (банери и портлети) и как са акцентирани определени услуги и/ или продукти.

Доброто дизайнерско решение за тези елементи би следвало да ограничи bouncerate (процента потребители, които ще излязат от същата страница) и ще спомогне както за имиджовото позициониране на банката, така и за увеличаване на ползите за потребителите от информацията в сайта.

Уникредит Булбанк: http://bulbank.bg/

Сайтът се отличава с изчистен и подреден дизайн, който позволява обхващането на съдържанието на начална страница с един поглед и бързо ориентиране в информацията.

1. (+) Главното меню в ляво разделя потребителите на 3 основни групи, като добавя само една секция за банката и една за справочни страници и инструменти. Второстепенното  меню е изнесено на типично място – най-отгоре, като съдържа най-типичните линкове.

(-) Вероятно с цел акцент има повторение на секциите за клиенти с бутони успоредно на логото на банката. При положение, че основното меню се състои само от пет бутона, повторението на три от тях в такава непосредствена близост по никакъв начин не улеснява, а само излишно повтаря.

2. (+) Изключително лесно е за потребителя да се насочи към секцията, която съдържа услугите за него. Този customer-centric (от перспективата на клиента) подход е и най-правилният за уебсайт, насочен към широк кръг различни потребители и спомага за задържане на потребителите.

3. (+) Основната част на страницата е предвидена за актуални промоции и оферти, като в момента това са два еднакво големи банери за депозити.

(-) Би могло тези оферти да са за продукти, които не се конкурират помежду си или най най-малкото, са насочени към различни групи потребители.

(-) Също, изчистеният дизайн на страницата позволява банерите да бъдат с различен дизайн, за да провличат вниманието според предимствата на продуктите.

Райфайзен банкhttp://www.raiffeisen.bg

Видимо информационно насочен сайт с превес на справочната функция спрямо имиджовата и рекламната.

1. (+) Цялата навигация е съсредоточена в лявата колона с разгъване надолу на второ и трето подниво на менюто в рамките на полето, като в началото за основните групи потребители (пет), следвани от другите секции и линкове. Изнасянето на менюто по този начин служи като съдържание на сайта и безспорно улеснява навигацията. Служебното меню е на типичното си място в дъното на страницата.

(-) Подобна концентрирана вляво навигация освобождава доста пространство в централната част на сайта и в дясната колона за бързи връзки, които е необходимо да бъдат запълнени с достатъчно съдържание ( в момента някои секции са с прекалено кратки текстове и/ или дясната колона за връзки липсва)

2. (+) Тук също е спазен клиентски- центричният подход, при който услугите и продуктите са групирани според типа клиент в менюто и са поставени на водещо място.

3. (+) В централната част на страницата е отделено пространство за актуални оферти и промоции.

(+) Публикуваните оферти са три и са насочени към различни групи потребители и привличат с разнообразието си.

(-) Използваният формат е като в модул новини, без видима възможност да се включват по-разчупени и оригинални дизайнерски решения.

(-) Хедъра на сайта не е достатъчно оползотворен за имиджови цели.

Обединена Българска Банка – http://ubb.bg

Най-натоварената откъм съдържание и дизайнерски елементи начална страница, развита в стил портал. Тук сякаш има стремеж цялото съдържание на сайта да се покаже на началната страница, което обаче е довело до множество повторения на препратки и дублиране в навигацията.

1. (+) Началната страница представя възможност за бързи връзки към второ и трето и ниво на менютата, към продуктите и други избрани акценти. Това улеснява потребителите, които вече познават съдържанието на сайта да достигнат до желаните страници.

(-) Имаме три менюта плюс повторение в портлети на бутоните „За граждани” и „За фирми”

(-) Някои от избраните бързи връзки не фигурират в нито едно от менютата, т.е. връзките служат като четвърто меню.

(-) Продуктовата секция „Депозити” е добавена към хоризонталното меню, което е корпоративно, а съдържанието й дублира секцията „Спестявания” в менюто „За граждани”.

2. (+) От падащите менюта в портлетите потребителите могат да изберат директно продукта, който ги интересува.

(-) При влизане в секция „За граждани” или „За фирми” продуктите се повтарят в цели четири различни навигации: ляво меню, линкове в портлета с картинката в центъра, четири текстови портлета без картинка и падащо меню за всички продукти, като няма видима логика къде кои продукти се извеждат. Допълнително вдясно има линкове към новини за продуктите.

3. (+) Тук отново се залага на извеждане на промоционални оферти под формата на протлети и новини в текст.

(-) В претоварения дизайн не е предвидено пространство за рекламни банери или по-визуални портлети с видео или картинно съдържание.

Societe Generale Експресбанкhttp://www.sgeb.bg

Този сайт, според нас, най-добре комбинира оптималната навигация с подреден и рекламно-ориентиран дизайн.

1. (+) Навигацията на сайта е разпределена между две колони с менюта, с фокус върху потребителите в лявата колона и добавени инструменти за тях, а всичко за банката е поставено в дясната колона.

(+) Менютата се разгръщат до второ и трето ниво надолу в колоната, което улеснява ориентацията.

2. (+) Акцентът в лявото меню са групите потребители, като тук имаме цели 5 групи

(+) Цветово това меню е подчертано в тъмночервения цвят от логото на банката, което допълнително го акцентира.

3. (+) В центъра на страницата е разположено голямо поле за имиджов банер, в който могат а се поставят кампании за цялата банка (както е в момента).

(+) Под банера се намират портлетите за промоции, разделени на индивидуални и корпоративни клиенти, в които динамично могат да се публикуват актуалните продукти.