areyouli01

WordPress Project: Are You Listening

Клиент: междунаровен проект Are You Listening чрез Фондация Асоциация Анимус

Проект: триезичен уебсайт с WordPress CMS и галерии

Уебсайтът е създаден по проекта „Съвместни усилия за превенция на злоупотребата и неглижирането на деца в четири държави, членки на Европейския съюз”. Той се стреми да направи закрилата на децата по-ефективна, като включи детската гледна точка в превенцията на насилието и злоупотребата над деца. Реализира се едновременно във Великобритания, България, Германия и Кралство Нидерландия.

areyoulistening.animusassociation.org