milioner2

“Will you become a Millionaire” Viral Test

Тест Ще станеш ли милионер

Клиент: СИБанк

Продукт: Потребителски кредит

>Целта на кампанията е промоция на потребителски кредит към широка целева група, като се изисква вирусен формат.

>Форматът е фалшив тест, който обещава на потребителите да оцени дали ще станат милионери. Въпросите са на лични теми като приятелство, пари, житейски цели и ценности, любов и секс. Няма резултат от теста, но попълнените отговори се получават от приятеля, който е поканил играещия. Любопитството на хората за отговорите на техните приятели осигурява вирусното разпространение. Посланието е “Твоето бъдеще зависи от теб”, като се предлага потребителски кредит, който осигурява добър стандарт, за да се планира бъдещо забогатяване и развитие.

Резултати:
8 месеца след началото:
•32,760 уникални посетители
•60,017 общо посетители<
•17,222 изпратени покани за теста
•10,740 попълнени теста, което се равнява на броя хора, разбрали за продукта