centbath1

“The bathroom in the centuries” Cards

Картички Баня на вековете

Клиент: Идеал Стандарт – Видима АД
Събитие: Конкурс Баня на годината 2007

Целта на кампанията е промоция на конкурса Баня на годината в рамките на сайта на конкурса. Цели се привличане на онлайн заявки (участници) и след това онлайн гласуващи потребители.
Основната идея е “Виж банята през вековете и участвай в определянето на Баня на 2007”. Създадена е серия от 10 рисувани картички, които представят обичаи, ритуали и културни факти, свързани с банята и къпането от древността до днес. Картинките са комбинирани със забавни диалози, които звучат много съвременно и провокират разпращането.

Резултати:
• Период на кампанията  – 19.11.2007 – 04.02.2008
• Източници на трафик
o 27% CPM банери с рекорден усреднен CTR 3.58 %
o 65% мултилевъл и вирусно разпространение
o 8% друго разпространение

• Средно време на сайта на потребител – 03:51 минути
• Топ съдържание – 75% от всички разглеждания на страници са на секцията с картичките