econt_martenici1

“The Express First-of-March Postalion” Cards

Клиент: ЕКОНТ
Услуга: Пощенски услуги на ЕКОНТ

Целите на кампанията са:
-промоция на пощенските услуги на ЕКОНТ
-показване на най-близките кутии до потребителя
-събиране на база данни потребители.
Промоционалният сайт предлага възможността да се изпращат виртуални мартеници за поздрав (избрана картинка и текст от потребителя), като се имитира чрез drag-and-drop пускането в ЕКОНТ кутия. При регистрация потребителят разбира къде са най-близките до него кутии и офиси според адреса му. Търсачката е изнесена и във footer’a. Томболата с награди е за първите 100 участника, които изпратят най-много мартеници през сайта.
Резултати:
  • Период на активност 23.02. – 24.03.2009
  • Източници на трафик:
o 33.05 % CPC (клик) банери
o 6.79 % CPМ (импресия) банери
o46.44% Мултилевъл от изпратени мартеници
o13.72 % други
  • Общо посещения: 78 180, уникални 60 287
  • Регистрирани потребители: 3 495
  • Изпратени имейли с виртуални мартеници: 105 291 довели до 30 058 посещения
  • Използвания на локатора на кутии: 5,247 пъти