cabletel1

Pro-Sale campaign for the Double-Play-Phone Service

Дабъл-плей кампания

Клиент: Кейбълтел

Услуга: DoublePlay. Телефон

Целта е са се промотира услугата DoublePlay. Телефон (кабелна ТВ и кабелен телефон) и да се осъществят продажби, като се покажат ниските телефонни тарифи и се обяви търговска промоция – 12 месеца абонамент на цената на 10 вноски.
Уебсайтът е изцяло търговски насочен. При регистрация се получава уникален номер, с който потребителят може да сключи договор на промоционалните условия във всеки клон на Кейбълтел.
Има и мултилевъл система – добавя се по 1 месец телефонна услуга без такса за всеки поканен приятел, който сключи договор.На сайта има и калкулатор за цените на разговорите и информация за тарифите.
Резултати:
Поради съвпадането на тази промоция с няколко други офлайн промоции и не доброто комуникиране на условията на кампанията към служителите в офисите на Кейбълтел,  няма ясно отчетен търговски ефект.

http://demo5.icygen.com/cabletel2play/