Tvoiatbiz_Promenite1

Turmoils Create Opportunities/ Your Business Magazine (in BG)

Tvoiatbiz_Promenite1

Промените като възможности

сп. Твоят бизнес, бр.65, пролет 2010г.

Някои тенденции в онлайн маркетинга през 2009 Безспорно изминалата година беше изпълнена със сътресения и промени в много сектори. Но както казват мъдрите хора, промяната е преди всичко възможност, а когато става дума за най-демократичната и иновативна медиа интернет, то тенденциите следва да са най-видими и осезаеми. В този смисъл, работата на интерактивна агенция ICYGEN с български клиенти би могла да се разглежда като огледало на новите бизнес реалности и променените подходи в маркетинга.

Пари няма, …продавайте!

Интернет винаги е била медиата, на която се е разчитало да продава. Може би защото обратната връзка с потребителите дава възможност за регистрации, моментални заявки и събиране на „sales leads” (контакти на потенциални клиенти), факт е, че през 2009 брифовете изискваха изключително търговска ефективност. Как реагираха онлайн медиите и ние като интерактивна агенция на тези изисквания?

Високоефективни формати и насоченост към резултати Ако говорим само за банер рекламите, то новината на 2009  е, че вече всички големи медийни групи предлагат pay-per-click банери (банери, които се заплащат на клик, а не на импресия (излъчване), а мрежите от по-малки сайтове, които от по-рано работеха на този принцип, се утвърдиха и стабилизираха. Като агенция, от която се очаква висока ефективност при изключително свити бюджети, ICYGEN се фокусира към използването на следните инструменти на онлайн маркетинг:

  • Имейл кампании и бюлетини – клиентите ни преоткриха този ефективен и нескъп формат на директен маркетинг и за тези, които разполагаха с бази данни, поддържахме месечни бюлетини и проведохме периодични кампании;
  • Използване на социални мрежи – онлайн мрежите като facebook безспорно бяха маркетинг събитието на 2009. Те предлагат голям набор от безплатни и нискобюджетни възможности за влияние, реклама и ПР, необходимо е само да знаеш как да ги използваш;
  • Оригинални криейтиви за промоционални страници с многопластови ефекти и мултилевъл разпространение – този тип кампании от години са „запазена марка” на ICYGEN, а тук ще представя един пример, чрез които се постигат няколко различни цели:

Пазарно проучване като рекламна игра

Основната задача беше да се осъществи представително пазарно проучване от 108 въпроса, като се комбинира с имиджова реклама (клиентът е логистичната компания). Кампанията е реализирана на микросайт и съдържа анимирана интерактивна игра „Въпрос или подарък?”. Чрез творческото решение при минимален бюджет за медиа купуване (основно платени препратки) само за един месец са постигнати едновременно няколко ефекта:

  • Получиха се над 600 000 отговора на 108-те въпроса, което валидира кампанията като напълно представително пазарно проучване;
  • Идеята реализира имиджовото послание „Ние се интересуваме от мнението на потребителите”.
  • Изиграни са 44 880 игри, което говори за висока мотивация за участие и възприемане на инициативата като увлекателно и забавно преживяване;
  • Регистрирали са се 15 266 участника или цели 43%от уникалните посетители на сайта, което е една изключително висока конверсия за игрова кампания.

Оптимизацията за търсачките – неоспорим лидер в онлайн маркетинга

Съвсем в крак със световните тенденции, според които оптимизацията за търсачките (Google, Yahoo и др.) се измерва в милиарди долари и съставлява около 50% от бюджетите за онлайн реклама (данни за 2009г, САЩ), работата ни по проекти за оптимизация на уебсайтове нарасна няколко пъти. Българските клиенти достигнаха до идеята, че създаването на уебсайт само с имиджови цели не е достатъчно и сайтовете им трябва  да са посещавани от потребителите, за да работят за маркетинговите си цели, а да си откриваем е първата и най-важната стъпка в информационна среда. Като резултат, почти 100% от изработените от нас сайтове през изминалата година след пускането си се оптимизират на месечна база.

Tvoiatbiz_Promenite2Време за обучение Друга тенденция в онлайн маркетинга в България през  2009 беше увеличеният интерес към обучения, конференции и семинари на тази тема. Само през организираните от нас кратки практически презентации (в групи до 7-8 човека) в рамките на няколко месеца преминаха над 150 мениджъри от водещи компании.

Пренасяне на бизнеси онлайн Може би най-оптимистичната тенденция, която забелязахме, беше насочеността към разработката на онлайн модели, чрез които частично или изцяло се създават или пренасят бизнеси в интернет. Това не е ново явление, но през изминалата година инвестиционните проекти бяха по-значителни и сериозни – не само като идеи и намерения, но и като бюджети и реализация. Един от най-сложните и интересни проекти на ICYGEN в тази категория е Jobfact (www.jobfact.com). Ключовото при него е, че заедно с клиента в движение развиваме и надграждаме уеб базирания бизнес модел и имаме възможността да наблюдаваме как набира популярност. Това е новаторски портал за услуги в областта на човешките ресурси, който непрекъснато поставя функционални и технически предизвикателства пред нас, но и виждаме как реално чрез него се печелят пари. Този проект е важен и защото е реално доказателство, че кризата създава възможности и интелигентните решения и прецизираните инвестиции са не само възможни, но и успешни. За финал, бих искала да припомня един много логичен факт – във всеки един момент интернет обективно отразява интереса (или липсата на такъв) на потребителите към Вашата марка и компания. И докато в другите медии – стига да имате пари – можете безкрай еднопосочно да излъчвате посланията си, то онлайн е добре да се научите да слушате и чувате. Обръщайте се персонализирано чрез имейли, ангажирайте в социалните мрежи, забавлявайте с оригинални промоционални страници, бъдете полезни с информация и намираеми от търсачките, но водете диалог. Защото всички искаме да продаваме, особено в криза, а както би ви казал опитният търговец, когато се научите да слушате клиента си, той сам ще ви каже как да му продадете продукта си.