ant2

Email invitaion to the second XEROX game

Имейл кампания за XEROX игра

През 2005 бяха създадени 2 аркадни игри за промоция на черно-бели принтери на XEROX. Регистрираните от първата игра (май 2005)  бяха поканени по имейл да се включат и във втората през ноември.

Резултати:

  • 11,030 изпратени мейла
  • 5,996 отворени имейла или или 54% спрямо изпратените
  • 5,602 клика или 93,43% спрямо отворените имейли