20ideas1

“20 Ideas form the Ideal Standard designers” Emails

20 идеи от дизайнерите на Идеал Стандарт

Клиент: Идеал Стандарт – Видима

Събитие: Конкурс Баня на годината 2008

Целите на кампанията са: – да предизвика интерес към конкурса Баня на 2008; – да привлече участници в него; – да обвърже събитието с продуктите на ИС и да вдъхнови потребителите да ги използват.

Кампанията съвпада с първия етап на конкурса – набирането на участници. Потребителите са поканени да се регистрират, за да получат серия от 20 имейла с криейтив идеи за баните си. Включените проекти са на известни дизайнери, които работят за ИС в световен мащаб. По този начин се привличат потребители, които се интересуват от дизайнерски решения за банята и биха проявили интерес към конкурса.

За втория етап от конкурса (гласуване) има само банери.
Резултати:

  • Първи етап на конкурса: 27.10.2008 – 30.01.2009
  • Източници на трафик:

o банер кампания, която не е изпълнена от ICYGEN
o директ мейл кампания до база на ИС от предишни години: 1 836 изпратени мейла, 48% отворени, 20% посещения
oМултилевъл Покани приятел: 2 828 изпратени имейла

  • Посещения на 1 етап: 20 565, уникални 13 638
  • Регистрирани потребители за серията 20 идеи: 1 639
  • Втори етап на конкурса (гласуване): 09.02.2009 – 28.02.2009
  • Посещения на втори етап: 16 036, уникални 13 480
  • Регистрирани да гласуват 1 911

http://demo5.icygen.com/banianagodinatanew/?p=express